Warning! You are using a web browser with limited support. To view the videos, you need to update your webbrowser to Microsoft Edge or use another web browser, for example: Chrome or Firefox.

Svårt krisarbete efter familjs död (1:28)

När det blev känt att en familj hittats död i en villa i Bjärred startade Lomma kommun omedelbart sitt krisstödsarbete, främst på skolorna där de båda döda flickorna gick. Där möttes barn och personal på morgonen av förstärkta krisgrupper. (Published: Jan. 10, 2018)